مرور برچسب

بیماری در طوطی

علائم بیماری شایع در طوطی ها چیست؟

در حیات وحش، طوطی ها شکار می شوند. آنها باید هوشیار باشند تا از دست شکارچیان فرار کنند و ایمن باشند. صفات رایج در میان حیوانات طعمه این است که هر گونه بیماری را پنهان کنند تا به عنوان یک هدف ضعیف و جذاب دیده نشوند. زندگی آنها به حفظ سلامتی…