مرور برچسب

بیماری دو قطبی

اختلال دوقطبی چیست؟ (قسمت سوم: علل، تشخیص و درمان)

تحقیقات بر ارثی بودن اختلال دوقطبی صحه گذاشته‌اند. گویا این اختلال می‌تواند از والدین به کودک منتقل شود. البته این به آن معنا نیست که هر کسی که به اختلال دوقطبی مبتلا باشد حتماً آن را به فرزندان خود انتقال می‌دهد. همچنین به معنای آن هم نیست…