مرور برچسب

بیماری ریفلاکس معده

علل احتمالی احساس حباب یا توده در قفسه سینه

احساس حباب در قفسه سینه یک احساس است که یک فرد ممکن است به عنوان صدای ضربه زدن یا غرغره کردن و یا به عنوان یک انفجار یا ترکیدن توصیف نماید. بسیاری از مردم آن را تجربه می کنند و علل مختلفی دارد. درمان بستگی به علت دارد. این احساس حباب به…