مرور برچسب

بیماری رینود

سندرم رینود چیست؟

شایع‌ترین علامت سندرم رینود تغییر رنگ انگشتان دست و پا، بینی و گوش‌ها است. هنگامی که رگ‌های خونی حامل خون مسدود می‌شوند و یارای انتقال خون به مناطق نام‌برده را ندارند منطقه‌ی مورد نظر سفید، بنفش و یا بی‌رنگ شده و موجب احساس درد و سوزش در…