مرور برچسب

بیماری عفونی در کودکان

بیماری عفونی در کودکان چیست و چگونه آن را درمان کنیم؟

بیماری عفونی در کودکان - بیماری های عفونی بیماری هایی هستند که توسط میکروب ها ایجاد می شوند. مهم است بدانیم که تمام میکروب ها (باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و انگل ها) باعث بیماری نمی شوند. در واقع، در بدن یک میزبان باکتری ها معمولا بر روی…