مرور برچسب

بیماری مفصلی دژنراتیو

آرتروز در انسان از پیشگیری تا درمان

آرتروز در انسان از پیشگیری تا درمان  استخوان های انسان تحت تاثیر تغییراتی قرار می گیرند که می توانند به طور خود به خود و با گذشت زمان توسط برخی از عوامل خارجی ایجاد گردد. واکنش ایمونولوژیک بر استخوان ها و مفاصل تاثیر می گذارد. استخوانها…