مرور برچسب

بیماری هانتینگتون چیست؟

درمان بیماری هانتینگتون با داروی ضد سرطان بکساروتن

درمان جدید بیماری هانتینگتون با یک داروی ضد سرطان بکساروتن طبق تحقیقات جدید که توسط دانشکده پزشکی دانشگاه دوک در دورهام انجام شد، داروهایی که برای درمان سرطان استفاده می شود، می تواند به طور بالقوه، درمان مؤثری برای بیماری هانتینگتون…