مرور برچسب

بیماری های التهابی

پولیوز یا تکه های سفید مو چیست؟

پولیوز یا تکه های سفید مو چیست؟ پولیوز یک بیماری است که سبب ایجاد یک پچ یا تکه سفید در موی انسان می شود. نگاهی به آینه حمام و توجه به رگه های موی سفید که قبلا وجود نداشت، می تواند یک تجربه نگران کننده باشد. همانطور که پس از آشنایی با…