مرور برچسب

بیماری های خونی

چه بیماری هایی بر سیستم گردش خون تاثیر می گذارد؟

سیستم گردش خون که همچنین سیستم قلبی عروقی نامیده می شود، شامل قلب و عروق خونی می شود که در سراسر بدن قرار دارد. این سیستم مواد مغذی و اکسیژن را به تمام سلول های بدن منتقل می کند. اکسیژنی که ما نفس می کشیم، به ریه ها تحویل داده شده واز آن…