مرور برچسب

بیماری های ریه

بیماری های ریه چیست؟ بررسی انواع آن

یکی از شایع ترین بیماری های پزشکی در جهان، بیماری های ریه هستند. ده ها میلیون نفر، از بیماری های ریوی در ایالات متحده رنج می برند. از عوامل بیماری های ریوی، میتوان به سیگار کشیدن، عفونت ها و ژنتیک اشاره کرد. ریه ها بخشی از یک دستگاه پیچیده…