مرور برچسب

بیماری های سیستم گردش خون

چه بیماری هایی بر سیستم گردش خون تاثیر می گذارد؟

سیستم گردش خون که همچنین سیستم قلبی عروقی نامیده می شود، شامل قلب و عروق خونی می شود که در سراسر بدن قرار دارد. این سیستم مواد مغذی و اکسیژن را به تمام سلول های بدن منتقل می کند. اکسیژنی که ما نفس می کشیم، به ریه ها تحویل داده شده واز آن…

۱۵ بیماری سیستم گردش خون، علل، پیشگیری و عوامل خطرزا

 گردش خون : سیستم گردش خون، که همچنین سیستم قلبی عروقی نامیده می شود، شامل قلب و عروق خونی می شود که در سراسر بدن قرار دارد. این سیستم مواد مغذی و اکسیژن را به تمام سلول های بدن منتقل می کند. اکسیژنی که ما نفس می کشیم، به ریه ها تحویل داده…