مرور برچسب

بیماری های سینه

تومور های فیلودس پستان چیست؟

تومور های فیلودس از تومور های نادر سینه ای می باشند که منشا بافت پیوندی دارند. این تومور ها در زنان بین 40 تا 50 سال شایع است اما در هر سنی امکان دارد بوجود بیاید. احتمال ایجاد تومور های فیلودس در افرادی که سندروم لی-فرامنی دارند بیشتر است.