مرور برچسب

بیماری های گلو

نوشیدنی های گرم برای گلو درد بهتر است یا سرد؟

نوشیدنی های گرم برای گلو درد بهتر است یا سرد؟ هنگامی که ما وارد فصل سرد می شویم، شاهد گلودردهایی هستیم که به همراه سردردهای مزمنی شایع می شود. اما آیا ما باید از نوشیدنی های گرم برای پیشگیری و ریشه کن کردن آن استفاده کنیم یا مکیدن یخ ها؟…