مرور برچسب

بیماری کبد

داروی سنتی چینی به طور قابل توجهی خطر بیماری کبد را در شما کاهش می دهد

یک تحقیق منتشر شده در نشریه پزشکی مکمل ها و جایگزین ها اعلام نمود که داروی سنتی چینی بنام لووی وینگ میتواند خطر گسترش بیماری کبد را کاهش دهد. نویسندگان این پژوهش تاثیرات حفاظتی قرص های لووی وینگ را بر روی موشهای آزمایشگاهی در طول یک بررسی…