مرور برچسب

بیماری گریوز و چشم درد

چه چیزی باعث ایجاد فشار در پشت چشم می شود؟

انواع مختلفی از درد چشم وجود دارد، اما در کل، احساس فشار در پشت چشم، چیز دیگری است. این احساس ناخوشایند ممکن است ناشی از مسئله ای باشد که بر روی چشم تاثیر می گذارد، اما علت آن بیشتر احتمالا به خاطر وضعیتی است که بر بافت اطراف…