مرور برچسب

بی اختیاری ادرار

علت نشت و بی اختیاری ادرار در زمان سرفه چیست؟

ادرار کردن در حال سرفه یک نوع بی اختیاری ناشی ازاسترس است. هنگامی که یک فرد فعالیت بدنی می کند و به طور غیرمعمول نشت ادرار دارد، او بی اختیار استرس را تجربه می کنند. بسیاری از افراد بی اختیاری ادرار را تجربه می کنند، اما فقط تعداد کمی به…
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com