مرور برچسب

بی تحرکی و لم دادن

نبایدهای پس از غذا!

نبایدهای پس از غذا!   بی تحرکی و لم دادن پس از صرف غذا تنها عادت بدی نیست که مردم دارند و در ادامه با چند کاری که نباید پس از غذا خوردن انجام دهید، بیشتر آشنا می شویم. سیگار کشیدن اگرچه مردم از مضرات سیگار کشیدن برای سلامت کلی…