مرور برچسب

تصمیم گیری

وقتی از کلمات قلمبه سلمبه استفاده می کنیم: مهملات ژرف‌نما

چند سال قبل یک دانشجوی دکتری در دانشگاه واترلو در کانادا به نام گوردون پنی‌کوک، پژوهشی انجام می‌دهد تا ببیندکه مردم تا چه اندازه قادرند مهملاتی (بول‌شیت) که در ظاهر ژرف و عمیق می‌نمایند را تشخیص دهند.