مرور برچسب

تعادل انرژی بدن با ریکی

فواید انرژی درمانی با ریکی چیست؟

اگر به تازگی از یک مرکز آبگرم و یا مرکز سلامتی بازدید کرده باشید، احتمالا گزینه درمان ریکی را در بین آپشن ها دیده اید. ریکی دقیقا چیست؟ تکنیک انرژی زایی ژاپنی با وجود استفاده روزافزون میلیونها نفر از آن به عنوان یک روش درمان جایگزین، بحث…