مرور برچسب

تعداد تپش قلب

نکاتی در مورد ریتم های طبیعی و غیر طبیعی قلب

سرعت ضربان قلب تنها عامل در هنگام بررسی سلامت آن نیست. ریتم ضربان قلب نیز مهم است. قلب باید با ریتم پایدار تپش داشته باشد و فاصله ای بین ضربات وجود داشته باشد. عضله قلب دارای یک سیستم الکتریکی است که زمان ارسال و دریافت خون از اطراف بدن…