مرور برچسب

تعیین جنسیت نوزاد

آیا ضربان قلب جنین شما جنسیت را پیش بینی می کند؟

خیر، ضربان قلب نمی تواند جنس نوزاد شما را پیش بینی کند. بسیاری از داستان ها پیرامون بارداری وجود دارد. ممکن است شنیده باشید که ضربان قلب کودک شما می تواند جنس او را در سه ماهه اول پیش بینی کند. اگر بیش از 140 ضربه در دقیقه باشد، شما یک دختر…