مرور برچسب

تغذیه با شیر مادر

۶ نکته سلامت دندانهای نوزادان و مادران شیرده

6 نکته سلامت دندانهای نوزادان و مادران شیرده تغذیه با شیر مادر، اولین و شخصی ترین تصمیمی است که یک زن در مورد تغذیه فرزند خود می گیرد. این تصمیم می تواند، به فرزند شما کمک کند تا با عفونت ها مبارزه کند و خطرات سلامتی را کاهش دهد مثل…

کاهش ۵۰ درصدی سندرم مرگ ناگهانی نوزادان با ۲ ماه شیردهی

کاهش 50 درصدی سندرم مرگ ناگهانی نوزادان با 2 ماه شیردهی مطالعات گسترده ای از بیش از 9000 نوزاد در کشورها و فرهنگ های مختلف نشان داد که شیردهی حداقل 2 ماه ممکن است خطر سندرم مرگ ناگهانی نوزادان را به نصف کاهش دهد. در این مقاله که توسط…