مرور برچسب

تغذیه بیماران ام اس

درمان MS با رژیم غذایی میسر است؟

به گفته انجمن ملی مولتیپل اسکلروزیس (NMSS)، هیچ رژیم غذایی به تنهایی نمیتواند سبب درمان MS شود. از آنجایی که علائم MS کم و زیاد میشوند، اندازه گیری اثربخشی رژیم دشوار است. با این حال، متخصصان MS معتقدند که یک رژیم کم چرب و با فیبر بالا،…