مرور برچسب

تغذیه دوران بارداری

در مورد تغذیه مناسب دوران بارداری چه می دانید؟

یکی از باورهای غلط در میان ما این است که به خانم های باردار توصیه می کنیم که باید به اندازه ی ۲ نفرغذا بخورند. این باور کاملا غلط است شما باید خوب و کامل بخورید اما نه به اندازه ۲ نفر! دراینجا به راه های مختلفی برای کنترل وزن در بارداری …