مرور برچسب

تغذیه مناسب برای کاهش اسیداوریک

رژیم کم پورین چیست و چه فوایدی دارد؟

متخصصین بهداشت و درمان اغلب رژیم کم پورین را برای افرادی که نقرس، سنگ کلیه یا بیماری مشابهی دارند، توصیه می کنند. این رژیم غذایی شامل محدود کردن یا اجتناب از مصرف غذاهای خاص و نوشیدنی های خاصی است و به جای آن توصیه می شود از گزینه های سالم…