مرور برچسب

تغذیه مناسب برای کلسترول

این چهار غذا ثابت کرده اند که کلسترول شما را پایین می آورند

به نظر می رسد که غذاهای گیاهی برای قلب مناسب هستند. آیا غذاهای خاصی وجود دارند که کلسترول را پایین می آورند و این ارگان حیاتی را قوی و سالم نگه دارند؟ بله، یک مطالعه جدید چنین چیزی را پیشنهاد می کند. در حقیقت، چهار غذای اصلی وجود دارد که…