مرور برچسب

تغذیه مناسب و رفع تشنگی شدید در ماه رمضان

تغذیه مناسب و رفع تشنگی شدید در ماه رمضان

تغذیه مناسب و رفع تشنگی شدید در ماه رمضان از آنجا که آب در حدود ۷۰ درصد از بدن ما را تشکیل می دهد، اهمیت آن را نمی توان نادیده گرفت. تقریباً تمام متابولیسم بدن با کمک آب صورت می گیرد: از حذف مواد زائد گرفته تا کمک به هضم غذا، نگه…