مرور برچسب

تغذیه نوجوانان

۱۰ پروتئین ضروری که باید نوجوانان مصرف کنند

نوجوانی زماني است که بدن با تغييرات مختلفی مواجه میشود. نوجوان نیاز به تغذیه اضافی برای رشد دارد. نیاز به پروتئین برای نوجوانان متفاوت از بزرگسالان است. نوجوانان به پروتئین برای ساخت عضلات، و همچنین حفظ مو، پوست و سیستم ایمنی و داشتن بدن…