مرور برچسب

تغذیه و آلودگی هوا

آیا رژیم مدیترانه ای ، افراد را از آلودگی هوا محافظت می کند؟

محققان اخیرا تحقیقات خود را در مورد چگونگی پیوستن به رژیم غذایی مدیترانه و احتمال کاهش مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا و بیماری قلبی عروقی را بررسی کردند. رژیم مدیترانه اغلب به عنوان یک نوشدارو برای همه ی بیماری ها  به کار میرود و شامل تمرکز…