مرور برچسب

تغییرات آب و هوایی

با تغییرات آب و هوایی، بزرگ ترین بیابان جهان در حال بزرگ تر شدن است

با تغییرات آب و هوایی، بزرگ ترین بیابان جهان در حال بزرگ تر شدن است طبق یک مطالعه جدید، صحرای Sahara در قرن گذشته به طور چشم گیری افزایش یافته است و تغییرات آب و هوایی نیز به عنوان اصلی ترین علت این امر شناخته شده اند.  تجزیه و تحلیل…

گرم شدن کره زمین و نابودی نیمی از گونه های گیاهی و جانوری

گرم شدن کره زمین و نابودی نیمی از گونه های گیاهی و جانوری یک گزارش جدید بیان داشته است که بیش از نیمی از حیات وحش موجود در مناطقی با بیشترین تنوع زیستی در جهان ممکن است تا پایان قرن به دلیل تغییرات آب و هوایی با خطر انقراض مواجه شوند.…