مرور برچسب

خوابگردی

خوابگردی در کودکان و چند توصیه مهم به والدین آن ها

عارضه شایع خوابگردی در کودکان علاوه بر ایجاد نگرانی برای والدین، دارای خطرات و آسیب هایی برای خود کودک نیز می باشد و کودک خوابگرد هیچ کنترلی بر رفتار خود در حین خوابگردی ندارد. در این مقاله در مورد شیوه های برخود با خوابگردی کودکان را شرح…