مرور برچسب

دمانس و فراموشی

علل و عوامل فراموشی در افراد چیست؟

فراموش کردن چیزها بخش عادی پیری است، اما ممکن است در نهایت به زوال عقل تبدیل شود. شما حتی با داشتن استرس مزمن، سیگار کشیدن، افسردگی و محرومیت از خواب در معرض خطر بیشتری هستید . چند کار را با هم انجام دادن و استرس همچنین می تواند باعث شود…