مرور برچسب

دندان ترک خورده

چگونه دندان ترک خورده را تشخیص دهیم؟

دندان ترک خورده - هر بخش از یک دندان می تواند ترک خورده باشد. ترک ممکن است قابل مشاهده باشد، اما این همیشه امکان پذیر نیست. اگر یک فرد در هنگام جویدن غذا احساس درد کند، یا اگر دندان به طور ناگهانی به گرمی و سردی حساس شود، ممکن است ترک خورده…