مرور برچسب

دندان و دندان پزشکی

سندروم ایگل ( Eagle ) چیست؟

سندرم عقاب با ایگل یک بیماری است که موجب درد در گلو و صورت می شود. این بیماری  به طور معمول بوسیله یک استخوان فرآیند استایلوئید ایجاد می شود که دقیقا استخوان زیر گوش است. درد ناشی از سندرم  ایگل یک نوع درد عصبی است، به این معنی که این امر…