مرور برچسب

دنیای ستارگان

راکت بزرگ فالکون ایلان ماسک در راه است

راکت بزرگ فالکون ایلان ماسک در راه است به نظر می رسد شرکت ایلان ماسک برروی سفینه فضایی مریخ نورد SpaceX مشغول کار است و در آینده نزدیک نیز این سفینه رونمایی خواهد داشت. ایلان ماسک روی پروژه های بلندپروازانه مختلفی مشغول کار است که سفینه…

ما هنوز هم چیز زیادی در مورد ماده تاریک نمی دانیم

ما هنوز هم چیز زیادی در مورد ماده تاریک نمی دانیم طبق تحقیقات جدید انجام شده، ماده تاریک یا Dark matter از آن چه ما تا کنون تصور می کردیم هم مرموزتر است. این ماده ی مرموز به مراتب چیزهای بسیار بیشتری را نسبت به ان چه  ما در اطراف خود می…

سیاه چاله های موجود در مرکز کهکشان ها می توانند امواجی را در سراسر جهان متصاعد نمایند

سیاه چاله های موجود در مرکز کهکشان ها می توانند امواجی را در سراسر جهان متصاعد نمایند طبق مطالعه جدید انجام شده، سیاه چاله های موجود در مرکز جهان می توانند موج های گرانشی شدیدی را از خود متصاعد نمایند. محققان توانستند به موفقیت بزرگی دست…

آیا فوران های آتشفشانی مریخ سبب حضور اقیانوس های باستانی در این سیاره شده است؟

آیا فوران های آتشفشانی مریخ سبب حضور اقیانوس های باستانی در این سیاره شده است؟ بر طبق مطالعات اخیر، زمانی سطح مریخ از اقیانوس ها پوشیده شده بود، که بخشی از آن به فعالیت های آتشفشانی گسترده ای باز می گشت که بر روی سطح  این سیاره در جریان…

کشف سیاره‌هایی در کهکشان دیگر به کمک روش میکرولنزینگ اختروش

کشف سیاره های فراخورشیدی در کهکشان دیگر به کمک روش میکرولنزینگ اختروش در گذشته کشف سیاره های فراخورشیدی توسط رصد خانه های زمینی صورت می گرفته است که با اعلام کشف اولین سیاره ی فراخورشیدی دانشمندان و مردم شوکه شدند. اما امرزوه با گسترش…