مرور برچسب

دنیای هکرها

سرقت هکرها از یک بانک روسی از طریق سیستم سوئیفت

سرقت هکرها از یک بانک روسی از طریق سیستم سوئیفت سوئیفت یک سیستم ارتباطات مالی بین بانکی می باشد که در هفته ی گذشته رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است تعدادی از هکرهای ناشناس به کمک این سیستم ارتباطات مالی بین بانکی موفق شده اند مبلغ 6 میلیون…