مرور برچسب

دنیای پرندگان

هورمون عشق موجود در پرندگان سبب می شود تا مهربانتر باشند

هورمون عشق موجود در پرندگان سبب می شود تا مهربانتر باشند به تازگی دانشمندان هورمون جدیدی را در پرندگان کشف نموده اند که دارای عملکردی همانند "هورمون عشق" موجود در انسان، است و باعث می شود که آن ها با دوستان خود سخاوتمندانه تر و مهربان…