مرور برچسب

دهقان فداکار

دهقان فداکار،دهقان قلبها دارفانی را وداع گفت

دهقان فداکار، دهقان قلبها دارفانی را وداع گفت مرگ خاطرات کودکی  «آزبرعلى حاجوى» معروف به دهقان فداکار كه به دليل عارضه شديد ريوى در بيمارستان امام رضا (ع) بسترى بود، دقايقى پيش دارفانى را وداع گفت. نام شناسنامه ای "دهقان فداکار"، ازبر علی…