مرور برچسب

دوربین هوشمند

سونی به دنبال توسعه هوشمند دوربین های خانگی

سونی به دنبال توسعه هوشمند دوربین های خانگی دوربین : امروزه خانه های هوشمند در کنار سایر فناوری ها به موضوع مهمی بدل شدند به شکلی که بسیاری از کمپانی ها سعی دارند برای چنین خانه هایی دستگاهی ایجاد کنند. در این اواخر شرکت های نام دار مانند…