مرور برچسب

دوز اشتباه دارو

میلیون ها مورد دوز اشتباه دارو تجویز می شود

براساس محاسبات آپدیت شدهای که در این هفته منتشر شده است، بیش از 11 میلیون نفر در ایالات متحده ممکن است به دلیل تجویز اشتباه طیف وسیعی از دارو ها را مصرف کنند. دانشمندان دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا اخیرا قابلیت اطمینان…