مرور برچسب

دوز مصرف آموکسی سیلین

نحوه مصرف آموکسی سیلین ( Alphamox ) + عوارض و تداخلات دارویی

آموکسی سیلین ( Alphamox ) دارویی است که به عنوان یک ماده فعال شامل یک آنتی بیوتیک از گروه پنی سیلین به نام آموکسی سیلین است. برای درمان تعدادی از عفونتها از جمله موارد زیر استفاده می شود: عفونت دستگاه تنفسی فوقانی سینوزیت…