مرور برچسب

دوز مصرف روغن گلرنگ

نحوه مصرف روغن گلرنگ ( CLA safflower oil ) + عوارض

روغن گلرنگ ( CLA safflower oil ) که به آن  CLA هم میگویند، حاوی روغن گل به عنوان ماده اصلی است. روغن گلرنگ به دلیل محتوای غنی آن از اسید لینولئیک کنجوج (CLA) شناخته شده است که به خاطر اثرات سرکوب کننده آن در اشتها و همچنین افزایش اثرات…