مرور برچسب

دوز مصرف کوآکسیل

نحوه مصرف کوآکسیل ( Coaxil ) + عوارض و تداخلات دارویی

کوآکسیل (Coaxil) دارویی است که حاوی ماده فعال تیانپتین است. این دارو به گروهی از داروهای افسردگی متعلق است و برای درمان افسردگی عمده مورد استفاده قرار می گیرد. احتیاط در شرایط زیر باید از مصرف کوآکسیل اجتناب کنید: در بیماران…