مرور برچسب

دوستی های افراطی دوران بلوغ

آنچه شما باید درباره وابستگی در روابط بدانید

آنچه شما باید درباره وابستگی در روابط بدانید اصطلاح "وابستگی" اغلب به طور معمول برای توصیف روابطی که در آن فرد نیازمند یا وابسته به شخص دیگری می گردد، استفاده می شود. به این ترتیب نیاز فرد به حضور آن شخص، از هر زمان دیگری،…