مرور برچسب

دولت روسیه

موافقت اینستاگرام با حذف پست های مخالفین برای دولت روسیه

موافقت اینستاگرام با حذف پست های مخالفین برای دولت روسیه دولت روسیه از شبکه ی اجتماعی یوتیوب درخواست کرده بود که یکی از پست های ارسالی در حساب کاربری رهبر مخالفان دولت یعنی آلکسی ناوالنی را از حساب کاربری او حذف نماید، اما شبکه ی اجتماعی…