مرور برچسب

دولت چین

استفاده از عینک هوشمند توسط پلیس چین

استفاده از عینک هوشمند توسط پلیس چین دولت چین طراحی و تولید عینک های هوشمند را توسعه و گسترش داده است تا از این به بعد نیروهای پلیس این کشور بتوانند برای اسکن مسافرین قطار و هواپیما و به خصوص شناسایی افرادی که هویت اصلی خود را با ارائه ی…