مرور برچسب

دوپینگ

آژانس ضد دوپینگ مورد حمله سایبری قرار گرفت

آژانس ضد دوپینگ مورد حمله سایبری قرار گرفت حمله سایبری : آژانس ضد دوپینگ انگلستان، که هزاران مورد از جزئیات آزمایشات ستارگان ورزشی و پرونده های پزشکی را در اختیار دارد، توسط یک هکر سایبری مورد حمله قرار گرفت. کارکنان، امروز در مرکز…