مرور برچسب

دو جنسیتی چیست

هویت دو جنسیتی چیست؟ بررسی تفاوت آن با ترا جنسیتی

بسیاری از مردم تصمیم می گیرند جنسیت خود را خارج از دسته های سنتی مرد و زن تعریف کنند. دو جنسیتی یک اصطلاح است که برای توصیف فردی که در طیف روانشناختی و اجتماعی بین مرد و زن قرار ندارد، به کار برده می شود. این به این معنی است که آنها خود…