مرور برچسب

دیابتی ها چی نخورند

تغذیه مناسب برای افراد مبتلا به دیابت

اگر چه علت ریشه ای دیابت هنوز معلوم نیست، اما اثبات شده است که تغذیه نامناسب و چاقی عامل مهمی برای بروز این بیماری هستند. به همین دلیل است که دیابت اغلب در کشورهایی اتفاق می افتد که استانداردهای زندگی در آنجا کمتر است. پیش بینی شده است که…