مرور برچسب

دیابت نوع دوم

آیا چاقی شکمی خطر سرطان را افزایش می‌دهد؟

آیا چاقی شکمی خطر سرطان را افزایش می‌دهد؟ اکثر ما تمایل داریم به چاقی شکمی از جنبه ظاهری آن و اینکه چه اندازه شلواری که دوست داریم بپوشیم فکر کنیم. بعضی از ما پیامدهای مرتبط با سلامتی را در نظر می گیریم: افزایش خطر مقاومت به انسولین، دیابت…